Regulamin

Informacje ogólne

Salon udostępnia stanowiska symulacyjne pozwalające na korzystanie z programów kreujących wirtualną rzeczywistość.

Korzystanie ze stanowisk wymaga akceptacji niniejszego regulaminu

Korzystanie z usług salonu

 • Korzystanie ze stanowisk symulacyjnych jest odpłatne wg. aktualnego cennika zamieszczonego na stronie internetowej oraz w siedzibie salonu.
 • Informacje na temat godzin otwarcia lokalu znajdują się na stronie internetowej oraz w siedzibie salonu.
 • Przed pierwszym, przystąpieniem do korzystania z usługi każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, dostępnym na stronie internetowej salonu: www.intovr.pl/rules oraz w siedzibie salonu.
 • Zakup usługi w Salonie „,IntoVR” i podpisanie regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż zapoznał się on z treścią regulaminu oraz akceptuje jego warunki. Oświadcza również, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z oferowanych usług.
 • W przypadku wystąpienia niespodziewanych błędów w symulacji, klient ma prawo do wydłużenia opłaconego czasu o czas potrzebny na zlikwidowanie problemu.
 • Osoby chętne do korzystania z salonu muszą zarezerwować stanowisko poprzez stronę internetową, telefonicznie lub w recepcji salonu . Skorzystanie z usług salonu, bez wcześniejszej rezerwacji, możliwe jest tylko jeżeli w momencie wejścia do sali znajdują się wolne stanowiska, na które nie zgłoszono rezerwacji.
 • Na klienta umówionego na konkretną godzinę stanowisko będzie oczekiwać 15 minut, po upływie tego czasu z usługi korzysta następna osoba. Zalecamy również zgłoszenie się 5 minut przed wyznaczonym czasem, aby w 100% dopasować stanowisko do indywidualnych potrzeb klienta.
 • Na każdym stanowisku symulacyjnym może przebywać tylko jedna osoba, w pozostałych przypadkach zgodę musi wyrazić pracownik salonu. Osoby towarzyszące powinny zachować bezpieczną odległość od stanowisk symulacyjnych, określoną przez pracownika salonu.
 • Każdy klient Salonu ma prawo do uzyskania informacji o sposobie korzystania ze stanowisk symulacyjnych oraz wsparcia w konfiguracji programu wybranego przez klienta.
 • Zabronione jest korzystanie ze stanowisk w sposób niezgodny z prawem. Klient musi posiadać własne konto (platformy Steam i Viveport) oraz licencje na programy użytkowane na stanowisku, z wyłączeniem programów, na które salon posiada licencje komercyjne.
 • Jeżeli klient chce testować własne tytuły gier, trzeba powiadomić o tym pracownika salonu przy dokonywaniu rezerwacji.
 • Za uszkodzenie sprzętu odpowiada osoba korzystająca z tego sprzętu.
 • Korzystanie ze stanowisk symulacyjnych wymaga ruchu, oddziałuje na błędnik, zmysł orientacji przestrzennej, zmysł wzroku oraz słuchu co może skutkować pojawieniem się tzw. choroby po symulacyjnej, ataku epilepsji oraz innych objawów, które dokładnie opisane są w rozdziale Zdrowie i Bezpieczeństwo Użytkowników niniejszego regulaminu.
 • W celu poprawiania jakości usług oraz bezpieczeństwa sesja może być rejestrowana - na co użytkownik podpisujący ten regulamin wyraża zgodę.
 • W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów, należy natychmiast przerwać użytkowanie stanowiska i powiadomić o tym pracownika salonu.
 • Salon nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powikłania spowodowane użytkowaniem stanowisk symulacyjnych.
 • Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy składać w recepcji salonu.
 • Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu ,,IntoVR” zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu i stosowania się do sugestii pracownika salonu.
 • Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie Salonu „,IntoVR” osób w stanie nietrzeźwym, spożywania środków odurzających oraz palenia tytoniu.
 • W części symulacyjnej zabrania się spożywania posiłków oraz napojów.
 • Salon nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez osoby z niego korzystające.
 • Nieprzestrzeganie regulaminu Salonu powoduje anulowanie opłaconej usługi, bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów oraz zakaz wstępu na teren salonu.

Wiek użytkowników

 • Z usług salonu mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia.
 • Młodzież i osoby dorosłe mające ukończone 16 lat korzystają z usług salonu na własną odpowiedzialność.
 • Dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą korzystać z usług salonu wyłącznie za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Druk zgody dostępny jest na tronie internetowej salonu: pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych).
 • Dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z usług salonu tylko i wyłącznie w obecności opiekunów prawnych lub osób pełnoletnich upoważnionych do opieki nad dzieckiem.

Zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników

 • Przed pierwszym użyciem osobom w ciąży, starszym, posiadającym zaburzenia wzrokowe, psychiatryczne lub mającym problemy z sercem lub inne problemy zdrowotne, zaleca się wizytę u lekarza przed skorzystaniem ze stanowisk symulacyjnych.
 • Poważne przeciwwskazania do użytkowania stanowisk symulacyjnych w Salonie IntoVR:
 • drgawki: Przed symulacją zaleca się wizytę u lekarza, jeśli w przeszłości odnotowano drgawki, utratę świadomości lub inne podobne stany epileptyczne. Niektóre osoby (około 1 na 4000) mogą odczuwać bóle głowy, drgawki, drgawki epileptyczne, utraty świadomości spowodowane przez jasne rozbłyski i wzory, objawy te mogę występować przy oglądaniu telewizji, graniu w gry video lub doświadczając wirtualnej rzeczywistości, nawet jeśli, nie odnotowano wcześniej przypadków ataku drgawek lub epilepsji.
 • Urządzenia emitują fale radiowe, które mogą mieć wpływ na otaczającą elektronikę jak również rozruszniki serca. Jeżeli masz wszczepiony rozrusznik lub inne urządzenie medyczne, nie należy korzystać z zestawu bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem.
 • Korzystanie przez dzieci poniżej 13 roku życia powinno odbywać się pod kontrolą dorosłych lub za zgodą opiekuna prawnego.

Ogólne wskazówki i środki ostrożności

 • Stanowisko symulacyjne stwarza środowisko wirtualnej rzeczywistości, które odwraca uwagę i uniemożliwia obserwacje własnego otoczenia.
 • Upewnij się, że okulary są właściwie dopasowane, wygodne, a obraz jest pojedynczy i czysty.
 • Pozwól swoim zmysłom stopniowo dopasować się do wirtualnego świata. Na początku ogranicz korzystanie do kilku minut. Czas korzystania można zwiększać wraz z przyzwyczajaniem się. Rozglądanie się dookoła, pomoże Ci zauważyć różnicę pomiędzy Twoimi ruchami w wirtualnym i realnym świecie.
 • Nie zaleca się korzystania ze stanowisk w przypadku odczuwania zmęczenia, czy choroby. Korzystanie w złym stanie fizycznym lub psychicznym może nasilić objawy.
 • Zaleca się kilkuminutowe przerwy co 30 minut seansu. Należy pamiętać, że jest to indywidualna kwestia, niektórzy użytkownicy, mogą potrzebować częstszych przerw.
 • Nie należy używać słuchawek na wysokim poziomie głośności, aby utrzymać świadomość otoczenia i zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu.
 • Dyskomfort – Jeśli odczujesz jakiekolwiek objawy dyskomfortu, niezwłocznie przerwij seans i poinformuj o tym pracownika salonu!
 • Należy bezzwłocznie zaprzestać korzystania w przypadku doświadczenia któregokolwiek z następujących objawów: napady drgawkowe, utrata świadomości, zmęczenie oczu, drganie oczu lub mięśni, ruchy mimowolne, zmienione, niewyraźne lub podwójne widzenie lub inne zaburzenia widzenia, zawroty głowy, dezorientacja, zaburzenia równowagi, zaburzenia koordynacji oko-ręka, nadmierne pocenie się, zwiększenie wydzielania śliny, nudności, zawroty głowy, ból głowy lub oczu, senność, zmęczenie lub jakiekolwiek objawy podobne do choroby lokomocyjnej.
 • Objawy choroby po symulacyjnej mogą utrzymywać się i nasilać kilka godzin po użyciu. Objawy mogą obejmować te wyżej wymienione oraz senność i obniżoną zdolność wykonywania wielu zadań na raz. Objawy te mogą narazić Cię na zwiększone ryzyko kontuzji.
 • W przypadku choroby po symulacyjnej, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn, ani wykonywać innych wizualnie i fizycznie wymagających działań, które mają potencjalnie poważne konsekwencje (czyli działania, w których doświadczenie w/w objawów może prowadzić do śmierci, uszkodzenia ciała lub uszkodzenia mienia) lub innych działań, które wymagają nienagannej równowagi i koordynacji ręka-oko (takie jak gry sportowe lub jazda na rowerze, itp.)do momentu ustania objawów.
 • Nie zaleca się ponownego użytku, do kilku godzin po ustąpieniu objawów. Upewnij się, że stanowisko jest poprawnie skonfigurowane przed ponownym użyciem.
 • Należy pamiętać o rodzaju treści przy których wystąpiły negatywne objawy, ponowne ich wyświetlanie może spowodować ich nasilenie.
 • W przypadku poważnych i utrzymujących się objawów należy udać się na wizytę lekarską.
 • Granie w gry wideo może spowodować kontuzje mięśni, stawów lub skóry. Jeżeli doznasz kontuzji podczas gry lub poczujesz takie objawy jak mrowienie, drętwienie, pieczenie lub sztywność należy zaprzestać korzystania i odpocząć kilka godzin. Jeżeli dolegliwości nie ustępują należy udać się na wizytę lekarską.

Na naszej stronieużywamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również nasi Zaufani Partnerzy, którzy chcą reklamować treści dopasowane do Twoich preferencji. W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”) chcielibyśmy zapoznać Cię z poniższymi informacjami zanim przejdziesz do naszej strony. Klikając w link „Przejdź do strony” lub zamykając to okno lub korzystając dalej ze strony zgadzasz się na postanowienia opisane tutaj

Icons designed by Freepik from Flaticon
© intovr.pl 2017